Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Hejtman odstartoval poslední etapu průtahu na Frýdlant

Hejtman odstartoval poslední etapu průtahu na Frýdlant

Nejkomplikovanější stavba snad v celých dějinách Chrastavy má šanci na své finální dokončení. Její oficiální označení je přeložka komunikace II/592, lidově průtah na Frýdlant. V úterý 3. června 2014 zahájil osobně hejtman Libereckého kraje zahájení realizace III. etapy.

Hotovo by mělo být do poloviny roku 2015.

Krátký historický exkurz:
1990 - město začalo usilovat o vybudování přeložky, která by odvedla dopravu z nám. 1. máje a návazných ulic a vytvořila nové spojení na Frýdlant v Čechách (první úvahy ovšem byly ještě před rokem 1989).
1994 - přeložka byla úředně zanesena do plánů města schválením územního plánu centrální zóny
1998 - plánovaná přeložka byla potvrzena schválením územního plánu města
2003 - Liberecký kraj (hejtman Pavlík) rozhodnul o realizaci přeložky na náklady Libereckého kraje (s výjimkou odbočné IV. etapy, pochopitelně s možností zajišťovat financování pomocí dotací)
2008 – Liberecký kraj (hejtman Skokan) zahajuje realizaci I. etapy (dokončeno 2009) – zhotovitel firma EUROVIA (od a včetně kruhového objezdu za autobusové nádraží)
2010 – Liberecký kraj (hejtman Eichler zahajuje realizaci II. etapy (dokončeno 2011) – zhotovitel firma SYNER ( ul. Pobřežní zpoza aut. nádraží k Seppu))
2013 - město Chrastava realizovalo IV. etapu (odbočka do průmyslové zóny a osady Vysoká) – zhotovitel firma SYNER (pravým krajem parku)
2014 – Liberecký kraj (hejtman Půta) zahajuje realizaci závěrečné III. etapy (dokončeno by mělo být do léta 2015) – zhotovitel firma METROSTAV (od demolovaného Seppu po napojení na Frýdlantskou ulici před restaurací „U Jeřice“)

Město Chrastava se na realizaci celé akce podílelo úhradou tzv. neuznatelných nákladů (především chodníků), a úhradou výkupů pozemků a nemovitostí nad úřední odhad. Právě vyjednávání výkupů pozemků a nemovitostí, které mělo město Chrastava na starosti, bylo velmi komplikované a trvalo řadu let, osobně se ještě i dnes omlouvám všem občanům, které přeložka zasáhla výkupem jejich pozemků či nemovitostí, nicméně jsem velmi rád, že přestože jednání, jak výše uvedeno, byla velmi složitá, nakonec se podařila ke spokojenosti obou stran v rámci možností a přijatelnosti. Především jsem strašně rád, že nemuselo být přistoupeno k vyvlastňování (což považuji za to úplně nejkrajnější řešení, jehož i pouhý samotný název ve mě budí odpor), ale vše bylo vyřešeno dohodou.

Na město Chrastava však spadlo ještě jedno břímě a sice vyjednávání převodu pobřežních zdí v rámci druhé etapy z vlastnictví Povodí Labe do vlastnictví Libereckého kraje za symbolickou cenu. Povodí Labe se nemohlo shodnout s Libereckým krajem (ohledně ceny, mluvilo se o řádu milionů až desítek milionů) a velmi reálně hrozilo, že kvůli tomu se druhá etapa nebude realizovat. Městu Chrastava se však podařilo v roli prostředníka po několika osobních intervencích na generálním ředitelství Povodí Labe v Hradci Králové dohody dosáhnout (pobřežní zdi byly prodány za cenu více než symbolickou za cca 60 tis. Kč).

Pro úplnost je pak třeba poznamenat, že město Chrastava na své náklady realizovalo odbočnou IV. etapu (s finanční podporou firmy Benteler).

Cesta od nápadu po realizaci trvala a ještě vlastně trvá po ¼ století. Samotný záměr se dostal do krize, když se především v období 20042006 rozcházely názory na potřebnost realizace mezi veřejností i v samotném zastupitelstvu. Věřím, že v současné době již nikdo není na pochybách, že již zrealizované etapy svůj smysl mají a že jsou pro město přínosem. Realizace IV. etapy, která zrealizuje průtah na Frýdlant do konečné podoby, tento smysl ještě podstatně znásobí.

Liberecký kraj a všichni, ti, kteří se na realizaci podíleli si zaslouží velké poděkování (z našich pracovníků zejména paní Libuše Mlynářová, která od počátku připravovala podklady pro vyjednávání o výkupech apod.).

Video TV Chrastava:

Média:
04.06.2014 Česká televize: Po letech čekání začíná v Chrastavě výstavba poslední části obchvatu
04.06.2014 Regiony: Liberecký kraj zahájil stavbu přeložky…
04.06.2014 ČTK: Evropská unie zaplatí dokončení průtahu Chrastavou
05.06.2014 Tv Genus: video – hejtman o přeložce (1. minuta)


V Chrastavě dne 06.06.2014
Michael Canov, starosta

Přílohy

Harmonogram prací na 3. etapě přeložky

harmonogram.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,86 MB
Datum vložení: 6. 6. 2014 14:37
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2022 12:38

O městě