Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Krajské komunikace se (snad) budou alespoň z části opravovat (vloženo 26. května 2011)

Krajské komunikace se (snad) budou alespoň z části opravovat (vloženo 26. května 2011)

V minulém období byli občané Chrastavy informováni o tom, že Liberecký kraj vůbec nehodlá opravovat komunikace ve svém vlastnictví na katastru města Chrastavy a v drtivé míře ani na území Libereckého kraje z důvodu toho,

že nemá na 50% spoluúčast a že zároveň nejedná s vládou o možnostech navýšení dotačního podílu. Z toho důvodu jsme se také jako zastupitelstvo města Chrastavy obrátili se žádostí o pomoc na prezidenta republiky. Tuto žádost se mi také podařilo osobně zopakovat při návštěvě pana prezidenta v Libereckém kraji ve dnech 18. až 20. dubna 2011.

Bezprostředně po ukončení návštěvy pana prezidenta, tj. dne 21. dubna 2011, nastala prudká změna v dosavadním postoji Libereckého kraje, když byl předložen do dopravního výboru návrh na předložení žádostí o dotace na akce ve výši 611 mil. Kč s 50% spoluúčastí kraje (podaných ještě letos do 31. května)

Výše uvedených 611 mil. Kč zahrnuje i opravu části komunikace II/592 tzv. 1. etapu (úsek z Kryštofova Údolí k závorám v Andělské Hoře, tzn. přes v současnosti zcela zničený lesní úsek a od křižovatky Andělohorské a Nádražní ulice až po Novou Ves, na obrázku na webu města červeně vyznačeno). Realizace by měla býti v roce 2012. Návrh byl schválen zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 4. 2011.

Zastupitelstvo Libereckého kraje zároveň uložilo náměstkovi hejtmana pro dopravu panu Martinovi Seppovi za úkol hledat řešení pro dalších nepokrytých 1480 mil. Kč. V materiálu je zároveň pod bodem 4.3. uvedeno, že zástupci kraje budou jednat se zástupci vlády o snížení potřebné spoluúčasti kraje na tyto další akce (v Chrastavě se to týká krajské komunikace ve Vítkově) z 50 na 10%.

Pro úplnost doplňuji, že při představení se nového ředitele KSS LK Ing. Jana Berglera v Chrastavě na radnici jsme dojednali, že se urychlí opravy výtluků další poničené krajské komunikace v Liberecké ulici (práce v době psaní tohoto článku již bylo provedeno vyfrézování).


V Chrastavě dne 25. 5. 2011
Ing. Michael Canov, starosta

Přílohy

Obrázek

kom.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 76,71 kB

Bod 4.3.

zast.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 726,82 kB
Datum vložení: 26. 5. 2011 14:04
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2022 14:08

O městě