Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Místní komunikace SO 105 byla slavnostně otevřena

Místní komunikace SO 105 byla slavnostně otevřena

Místní komunikace SO 105 byla slavnostně otevřena 11. listopadu 2013.

Slavnostního aktu se zúčastnila široká veřejnost, ale především za představitele města pan starosta Ing. Michael Canov, za realizační firmu SYNER s.r.o. Ing. Martin Žagan a v neposlední řadě také Ing. Petr Marijczuk, jednatel firmy Benteler. Doufejme, že komunikace bude dobře sloužit a přispěje k větší bezpečnosti školáků i ostatních chodců.

Video TV Chrastava:

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

Nová komunikace do průmyslové zóny a do osady Vysoká

V pondělí 11. listopadu 2013 se slavnostně otevřela čtvrtá etapa přeložky II/592 odborně nazývaná SO 105. Tato zbrusu nová místní komunikace navazuje na krajskou komunikaci, která zahrnuje první tři etapy přeložky průtahu na Frýdlant, z nichž již dvě jsou hotovy a etapa třetí by měla být za pomoci dotace z Evropské unie realizována v příštím či přespříštím roce.

Po nové komunikaci léta volaly především firmy z průmyslového areálu, především pak největší chrastavský zaměstnavatel firma Benteler. Dosavadní doprava okolo secesního mostu a následně Školní ulicí byla komplikovaná a nebezpečná jak pro kamionovou dopravu do průmyslové zóny, tak, a to především, pro školní mládež docházející do budovy školy ve Školní ulici, i pro seniory navštěvující kostel sv. Vavřince či obyvatele charity. Přestože se nová komunikace plánovala již léta, nedařilo se na ni dosud sehnat potřebné prostředky. Situace došla tak daleko, že pro největšího zaměstnavatele - firmu Benteler, by další odklad realizace znamenal odchod z Chrastavy. V letošním roce se podařilo zajistit tzv. odložené splácení (roční splátky jeden milion korun s celkovou pevnou cenou bez jakýchkoli dalších úroků či započítání inflace). Přes takto nastavené splácení projektová cena ve výši 6,4 mil. Kč klesla v konkurenci čtyř uchazečů na cenu vysoutěženou 5.089.826,68 Kč. S nejnižší nabídkou zvítězila a akci realizovala firma Syner. Firma Benteler navíc přispěla z vlastní iniciativy darem ve výši 1 mil. Kč, takže finální náklady pro město představují čtyři jednomilionové splátky v letech 2014 až 2017.

V souvislosti s výstavbou bylo pokáceno celkem sedmnáct kusů vzrostlých dřevin. Za toto kácení byla příslušným správním orgánem uložena náhradní výsadba v počtu 25 ks odrostlých jehličnanů, 25 ks odrostlých listnáčů a 300 ks keřů. Vše se již realizovalo, a to zejména v okolí nové komunikace a doplnil se tak stávající park, z něhož nová komunikace část odkrojila. Další část výsadeb byla situována v místě nově vzniklého parku pod hasičským muzeem a na dalších vhodných místech v Chrastavě (Svatý Ján, u MŠ v Nádražní ulici, u Lidového domu, u autobusového nádraží, u vlakového nádraží u viaduktu).

Realizace čtvrté etapy přeložky SO 105 usnadnila dopravu nejen do průmyslové zóny a zvýšila bezpečnost školáků a seniorů, ale usnadnila dopravu též do části Chrastavy, osada Vysoká, kde mimo jiné sídlí koňská farma a luxusní hotel. Zároveň SVS a SčVK byla umožněna kompletní rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Školní ulici, která dosud z dopravních důvodů přes její havarijní stav nebyla technicky vůbec možná.

V Chrastavě dne 11. 11. 2013
Ing. Michael Canov, starosta
 

Přílohy

11. 11. 2013 televize RTM reportáž

zpr_11112013_silnice_1.wmv
Typ souboru: WMV, Velikost: 21,37 MB
Datum vložení: 11. 11. 2013 16:24
Datum poslední aktualizace: 9. 9. 2022 12:51

O městě