Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Vznikne v Chrastavě supermarket?

Oslovili jsme všechny obchodní řetězce působící na území České republiky a s několika z nich již proběhla vstupní jednání a s dalšími se plánují.

Jsem proto přesvědčen, že na otázku, “vznikne v Chrastavě supermarket?”, je správná odpověď “ano”. Bohužel však nejsem v tuto chvíli schopen garantovat do kdy... říká ve svém vyjádření starosta města Ing. Michael Canov.

Vyjádření starosty města

Dne 23. 6. 2003 schválilo zastupitelstvo města v poměru hlasů 11 pro 1 proti a 2 se zdrželi záměr prodeje pozemků na výstavbu supermarketu u rychlostní komunikace I/13. Rozhodnutí zastupitelstva nebylo jednomyslné, neboť proti se přímo na zastupitelstvu postavila část podnikatelů s odůvodněním, že cituji: ”výstavba supermarketu vážně ohrozí existenci všech stávajících podnikatelů, zvláště podnikatelů s potravinami”. Přesto, že se osobně hluboce skláním před podnikateli, jejichž podnikání jsou házeny klacky pod nohy ve formě spousty nesmyslných a zničujících byrokratických předpisů a další perly jako registrační pokladny se na ně valí, byl jsem a jsem toho názoru, že obchod typu supermarketu v Chrastavě chybí a proto jsem byl rád, že se záměr prodeje podařilo schválit. Vzápětí se našel i zájemce firma Norma, k. s. Po složitých jednáních, kdy se doslova “bojovalo” o každé slovo, byla s firmou Norma podepsána smlouva a firma složila tzv. jistotu ve výši 300 tis. Kč. Bohužel si však tato firma nechala proběhnout všechny lhůty vyplývající ze smlouvy, aniž podnikla během 14 měsíců jakýkoli další krok směřující ke stavbě supermarketu. A tak firma Norma, k.s. zůstala bez 300 tis. Kč jistoty a město bez supermarketu.
Ocitli jsme se opět na začátku, nicméně v žádném případě jsme na výstavbu supermarketu nerezignovali. Naopak, oslovili jsme všechny obchodní řetězce působící na území České republiky a s několika z nich již proběhla vstupní jednání a s dalšími se plánují. Jsem proto přesvědčen, že na otázku, “vznikne v Chrastavě supermarket?”, je správná odpověď “ano”. Bohužel však nejsem v tuto chvíli schopen garantovat, do kdy. Konáme však řadu kroků, aby k výstavbě došlo co nejdříve.


V Chrastavě dne 21. prosince 2004
Ing. Michael Canov – starosta města

Datum vložení: 21. 12. 2004 10:14
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2024 8:49

O městě