Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

David Röbisch, lídr kandidátky, Občané městu, město občanům (OMMO)

David Röbisch, lídr kandidátky, Občané městu, město občanům (OMMO)

Občané městu, město občanům

O co nám jde a proč?
Dovolte nám předložit následující zamyšlení před volbami do Zastupitelstva města Chrastava konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, v jehož duchu bychom chtěli odvíjet vlastní snažení, jak některé věci v našem městě zlepšit.
Po důkladném zvážení a s upřímnou otevřeností si myslíme, že občan by měl být v prvé řadě objektivně informován. To je také základní vize naší práce.
V posledních letech se informovanost občanů odvíjí tzv. maximálně pozitivně, o problémech a neúspěších se ale již neinformuje, což poněkud zkresluje celkový obraz o stavu města. Pro ilustraci uvedeme několik příkladů.
Je udivující a zarážející, jakým způsobem se vedení města na čele se starostou staví na stranu občanů, když např. nechalo bez zábran postavit továrnu se skladovací plochou hned vedle mateřské školy uprostřed města, kde je obrovský provoz. Je třeba připomenout, že navzdory protestům občanů. Na druhou stranu město razantně odmítá výstavbu bytového domu na sídlišti.
Při různých investičních akcích se posouvají termíny prací a jejich ukončení omezující občany. Nikdy se však při předávání neopomene velkolepá prezentace vedení města. Příkladem může sloužit rekonstrukce koupaliště, které se potom rychle napouští pitnou vodou namísto vodou z vrtu, a to i přesto, že to způsobí problémy lidem s dostatkem právě pitné vody ve Sportovní ulici. Co je jistě k zásadní úvaze a volá po změně, že se koupaliště pitnou vodou nepřetržitě také dopouští. A aby se nečekalo, tak se přiveze i předpěstovaný trávník. Koncepčně přitom není řešeno parkování a objízdná trasa přes Sportovní ulici do Vítkova a Václavic. To jen dokresluje chaos při řešení investičních akcí, což změnila až spousta urgencí ze strany obyvatel.
Minulé zastupitelstvo dvakrát zamítlo snahu starosty o výstavbu kluziště, protože z pohledu správného hospodáře nikdo nechtěl „vyhodit oknem“ 1. 650 000 Kč z rozpočtu města. Současné zastupitelstvo s většinovým zastoupením SLK schválilo hned na prvním zasedání výstavbu tohoto „kluziště" za cenu převyšující 2. 000 000 Kč bez jakýchkoli připomínek. Každý občan si udělá obrázek, zda šlo o správné rozhodnutí.
Zvýšení koeficientu daně z nemovitostí, které se dotklo hlavně podnikatelů, asi nebylo nejlepším krokem. Pro obyvatele a podnikatele to fakticky bylo jen „hozením klacků pod nohy“ v podobě zvýšení životních nákladů na podnikání. Škoda, že pro toto zvýšení zvedli ruku i kolegové, kteří se v předvolebních slibech vyjadřují proti.
Z takto získaných prostředků do městské pokladny přitom není vidět, byť minimální posun k lepšímu a kvalitnějšímu životu v Chrastavě, čehož se město pod tímto vedením sotva dočká.
Chrastava za posledních dvacet let přišla o většinu dostupných služeb pro občany, ať už se jedná o kanceláře různých služeb, bank, ale i drobných živností, například prodejců obuvi, domácích potřeb a dalších.
Stejně tak se do Chrastavy nehrne příliš podnikatelů včetně farmářů se svými produkty. Na místě je zcela určitě změna přístupu a tvorba podmínek k provozování těchto služeb.
Co způsobí drobným živnostníkům výstavba dalšího obchodního domu ve středu města? Asi se nikdo nezamyslel nad ohrožením zbytku malých obchůdků v okolí, pro které je takový záměr více než jen konkurencí, je to devastace.
A nejde jen o dlouhodobý boj, jako v případě zbourání „kováku". Škoda, že se vedení města v minulosti nezamyslelo nad koupí tohoto multifunkčního domu, kde mohly být služby, prostory pro plesy a jiné společenské události. Za úvahu stojí i startovací byty pro mladé a seniory s kompletním sociálním zázemím.
Za další zmínku stojí dlouhodobá energetická koncepce města. Až krize v oblasti trhu s energiemi ukazuje, že ti, co již v minulosti uvažovali o alternativních zdrojích, měli pravdu, přičemž dodnes tyto záměry narážejí na neochotu ke změnám. Inspirace z jiných míst ČR a zahraničí přitom hovoří o tom, že alternativní zdroje mohou v případě výpadků na trhu s energiemi občanům dobře posloužit.
Jako hnutí pro občany vás chceme ujistit, že se na nás můžete spolehnout v úsilí o změny a jejich prosazování v Chrastavě. A to vždy s respektem k dobrým zkušenostem, slušnosti a selskému rozumu, a především k názorům a potřebám lidí.


V CHRASTAVĚ NASTAL ČAS ZMĚN

KANDIDÁTI OMMO JE MYSLÍ VÁŽNĚ A ODPOVĚDNĚ

Datum vložení: 19. 8. 2022 16:51
Datum poslední aktualizace: 22. 8. 2022 16:52

O městě