Menu

Podatelna

​    482 363 811

Informace o akcích     

​​  485 143 161

Město Chrastava
MěstoChrastava

Starostové pro Liberecký kraj – jak jsme dodržovali volební program 2018–2022?

Starostové pro Liberecký kraj – jak jsme dodržovali volební program 2018–2022?

Před komunálními volbami 2018 jsme sestavili volební program na období 2014 až 2018 a následně s ním v Chrastavě volby vyhráli.

Před komunálními volbami 2018 jsme sestavili volební program na období 2014 až 2018 a následně s ním v Chrastavě volby vyhráli. Třináct z nás se stalo zastupiteli: Michael Canov, Aleš Trpišovský, Zita Václavíková, Zdeňka Močárková, Šimon Dvořák, Renata Šimíková, Robert Šipula, Miroslav Balcar, Roman Valeš, Helena Kačenová, Věra Smolová, Dušan Ramírez a Daniela Reslová. Další naši kandidáti Miloslava Šírová a Pavel Hudec pracovali ve finančním výboru a Petr Tlach v kontrolním výboru. Na přípravě programu pro období 2018 až 2022 se samozřejmě podíleli i další naši kandidáti Markéta Sochorová, Danuše Husáková a Petr Čálek i náhradníci Alena Štěchová a Eva Přibylová.

To, jak se nám z našeho pohledu podařilo či nepodařilo dodržet tento volební program, je možné se dočíst v následujícím porovnání. Samozřejmě na jeho realizaci či nerealizaci měli svoji zásluhu i kolegyně a kolegové v zastupitelstvu z dalších volebních stran (ANO, ODS, ČSSD a KSČM), kterým tímto děkujeme za spolupráci.

Volební program 2018 – 2022 – Starostové pro Liberecký kraj
a skutečnost roku 2022
Obnova a údržba komunikací

1. Dosáhli jsme kompletní opravy všech krajských komunikací (jsou dle oficiálních statistik nejlepší v celém kraji). Budeme však o to pečlivěji dohlížet na jejich údržbu a spolupracovat v tomto s Libereckým krajem.

Skutečnost 2022: Přeci jen jsme měli jednu krajskou komunikaci, na kterou bylo zapomenuto, ale již tomu tak není. Jedná se o Vítkovskou ulici. Ta se dočkala v roce 2021 zbrusu nové kanalizace, o kterou její obyvatelé desetiletí usilovali, a na kterou se podařilo na průlomovou výjimku získat po velmi složitých jednáních dotaci. Na rok 2022 až 2023 je již vyjednáno vybudování nového chodníku a s Libereckým krajem i finální rekonstrukce povrchů. Na údržbu všech ostatních krajských komunikací jest dohlíženo dle volebního slibu. Menší opravy proběhly v ulici Liberecké, příští rok je Libereckým krajem přislíbena oprava Žitavské ulice.

2. Chceme pokračovat v nastoleném intenzivním úsilí a v rámci finančních možností nadále usilovat a dosahovat obnovy a průběžných oprav místních komunikací včetně těch v okrajových částech. Mezi největší akce bude patřit ulice Bílokostelecká včetně navazujících komunikací Větrná a Polní.

Skutečnost 2022: Tříetapová rekonstrukce ulice Bílokostelecká (do které byly zahrnuty i veškeré sítě), včetně navazujících komunikací Větrná a Polní, byla v plném rozsahu realizována. Rekonstrukce (včetně výměny či zavedení nových sítí) dále proběhly v ulicích Sedmidomská, Na Hůrce, Hřbitovní, Školní (od školy v DVÚ), pod sídlištěm a na sídlišti Střelecký Vrch.

3. Budeme usilovat nejen o řádnou běžnou údržbu komunikací, chodníků, ale též o rozšíření chodníků (Vítkovská a Bílokostelecká ul. a další).

Skutečnost 2022: Nový chodník v Bílokostelecké ulici byl realizován, taktéž v ulici Na Hůrce. Výstavba nového chodníku ve Vítkovské ulici byla kompletně připravena (projekt, získání dotace, výběrové řízení) a realizace bude ještě v letošním roce zahájena. Na Střeleckém Vrchu proběhla oprava chodníků. V parku před budovou školy ve Školní ulici byla na cestičce udělána nová dlažba. Na cestě od Koruny k budově MŠ v Luční ulici byly opraveny schody včetně instalace nového zábradlí. Za zdravotním střediskem, na Novém Domově a v Bílokostelecké byla vybudována nová parkoviště. Řádná údržba chodníků byla po celé období dodržována.

Školství
4. Budeme spolupracovat se školami a školskými zařízeními všech typů (školy základní, mateřské a malotřídní, školní jídelna, ZUŠ) a budeme podporovat jejich další rozvoj.

Skutečnost 2022: Spolupráce se všemi výše uvedenými školskými zařízeními probíhala a probíhá na výtečnou. Spolupráce byla o to důležitější, že celou společnost, školy nevyjímaje, zahltila v historii zcela bezprecedentní covidová krize.

5. Budeme maximálně usilovat o zdárný průběh a dokončení rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici a usilovat o získání potřebné dotace i na rekonstrukci budovy v Revoluční ulici.

Skutečnost 2022: Rekonstrukce budovy školy ve Školní ulici byla úspěšně dokončena. Navíc byla realizována jako samostatná akce rekonstrukce a výstavba nového víceúčelového sportovního areálu, který představuje hřiště s umělou trávou čtvrté generace obklopené atletickou dráhou (které slavnostně otvíral mistr světa Pavel Maslák), hřiště na další míčové sporty a sektory pro další atletické disciplíny.

Dotace na rekonstrukci budovy školy v Revoluční ulici se získat nepodařilo. Její získání tak zůstává úkolem pro další volební období.

6. Podporujeme vznik střední školy v Chrastavě, konkrétně projekt Jednoty bratrské na vznik Střední sociální a pedagogické školy.

Skutečnost 2022: Projekt Jednoty bratrské na vznik Střední sociální a pedagogické školy se realizovat podařilo, nikoli však v Chrastavě, ale v Hejnicích (na místě někdejšího lesnického učiliště). Jakkoli je škoda, že nakonec nevyšel velmi nadějně se rýsující projekt vzniku školy v Chrastavě po někdejším učilišti Elitexu, jsme rádi, že je škola jako taková realitou, byť ne u nás.

7. Chceme zkvalitnit i areál malotřídní ZŠ a MŠ Vítkov (dokončení výměny oken a dveří) a obnovit hřiště nad školou.

Skutečnost 2022: Výměna oken a dveří byla dokončena. Příprava obnovení hřiště je tzv. v běhu, je vyčištěn potřebný prostor včetně vykácení dřevin a hotový projekt. Realizace samotného hřiště bude následovat.

Kultura, sport a spolková činnost
8. Chceme v našem městě vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny generace včetně rodin s dětmi. Budeme podporovat aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Budeme podporovat budování a údržbu dětských hřišť v různých částech města. Budeme usilovat i o jejich rozšíření či rekonstrukci. Budeme usilovat o vybudování hřiště u budovy školy ve Školní ulici a víceúčelové sportoviště (hokejbal, nohejbal, volejbal, florbal, v zimním období kluziště) na hasičské louce (místo po demolici „kulturáku“).

Skutečnost 2022: Ve Školní ulici bylo vybudováno jak fotbalové hřiště s atletickou dráhou tak multifunkční a u hasičské louky vzniklo první chrastavské kluziště. Byla zrekonstruována respektivě doplněna herními prvky hřiště v Andělohorské ulici, v parku Vítkovská, ve vnitrobloku Turpišova, na Střeleckém Vrchu a ve Vítkově. Vznikla též nová workoutová hřiště v Nádražní ulici a v Andělské Hoře.

9. Budeme usilovat o další rozvoj kultury v našem městě. Využijeme k tomu především budovu Společenského klubu (CVA), kde budeme podporovat nejen činnost řady kroužků a jazykových kurzů, vlastní hudební školy a činnost výtvarné a hudební pobočky Základní umělecké školy Liberec, ale také v něm chceme dále rozvinout možnosti zábavy pro juniory i seniory. Budeme podporovat i rozvoj dalších složek Společenského klubu – městského a Führichova muzea, knihovny, internetového klubu, informačního centra a kina. Nadále budeme pořádat jak nejvýznamnější kulturní akci roku Chrastavské slavnosti, tak městské plesy a Vavřineckou pouť.

Skutečnost 2022: Kultura v našem městě byla těžce zasažena naprosto bezprecedentní celosvětovou koronavirovou krizí. Z tohoto důvodu jsme museli zrušit v době řádění covidu 19 pro nás již tak tradiční a nezbytné akce jako jsou Chrastavské slavnosti, městské plesy i některé další. Vždy se nám podařilo realizovat přes všechny problémy Svatovavřineckou pouť a v covidovém roce 2021 i letní festival, podzimní a zimní program včetně adventního. Realizovala se řada koncertů (Basiková, Lounová, Lenny, Pekař, Kotvald, Jahelka, Urbánková, Zmožek) a dalších kulturních akcí včetně úplné novinky letního divadla na venkovní scéně. Nově se zřídila nová venkovní malá scéna v atriu radnice, kde se kromě některých kulturních akcí konaly i svatby či předávání vysvědčení. V covidovém roce 2021 se podařilo uspořádat i velkou kulturní vzpomínkovou akci na povodně 2010 za účasti mnohých tehdejších přímých aktérů, v čele s panem prezidentem, i představiteli médií v čele s Milanem Brunclíkem z České televize, s následným vystoupením Dalibora Jandy.
Přes koronavirovou krizi se podařilo udržet i činnost všech kroužků a jazykových kurzů i pobočky ZUŠ. I všechny složky Společenského klubu se řádně rozvíjely, ve Führichově domě vyrostla nová expozice a provedena dílčí rekonstrukce.

10. Budeme podporovat sportovní a spolkovou činnost. Udržíme a v případě dobrých ekonomických výsledků navýšíme dotace pro sportovní a spolkovou činnost. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště. Budeme i nadále oceňovat nejlepší sportovce v anketě Sportovec roku.

Skutečnost 2022: Přes vynucené omezení sportovní činnosti, její podpora od města trvala nadále včetně sportovního grantu. S výjimkou roku 2021 se uskutečnilo i slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku a osobnost města.

11. Zajistíme opravu vnějšího pláště včetně výměny oken u městského kina. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude realizována kompletní rekonstrukce včetně vnitřního vybavení vzduchotechniky.

Skutečnost 2022: Realizovala se výměna oken, dveří i koberce na jevišti. Byl zrekonstruován vstup do kina, vnitřní chodby, zabudovala se i nová příjezdová brána do areálu kina. Též se zrekonstruovalo sociální zařízení, zázemí pro účinkující a horní patro se zázemím pro Společenský klub včetně Tv Chrastava.

12. Postupně budeme realizovat přestavbu stávajícího koupaliště na volnočasový areál především pro rodiny s dětmi.

Skutečnost 2022: Na přelomu loňského a letošního roku byla zahájena rekonstrukce koupaliště, kde by měl v létě přivítat své nové návštěvníky nový nerezový bazén o rozměrech 20 x 8 x 1,3 metru. Spolu s dalšími úpravami by tak především rodiny s dětmi měly na místě najít vhodný volnočasový areál.

13. Budeme ve spolupráci s památkovým úřadem usilovat o zpřístupnění technické a kulturní památky, kterou je lednice náhonu bývalého mlýnu (v prostoru po demolici „Seppu“).

Skutečnost 2022: Akce byla realizována, kulturní památka zrekonstruována a zpřístupněna.

Bezpečnost (policie a hasiči)
14. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu. A to i prostřednictvím kamerového systému, který zavedeme na vhodných místech. Městská policie, jako složka spadající přímo pod město, bude komunikovat s náměty a podněty občanů i prostřednictvím městského fóra a pořádat besedy jak v mateřských a základních školách, tak pro seniory o prevenci kriminality ve všech jejích podobách.

Skutečnost 2022: Byl vybudován kamerový systém, byly instalovány měřiče rychlosti a zakoupen přenosný radar na měření rychlosti. Městská policie rozšířila svoji působnost na základě smlouvy o spolupráci i na obec Bílý Kostel. Spolupráce Městské policie a Policie České republiky probíhala bezproblémově a ku prospěchu občanů. Městská policie pořádala celkem 13 besed se seniory a v mateřských a základních školách.

15. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i ve směru další činnosti a rozšíření hasičského muzea. Budeme i nadále podporovat výchovu mladé generace dobrovolných hasičů. Podpořili jsme realizaci a nadále budeme podporovat provoz hasičské dráhy (u Jeřice).

Skutečnost 2022: Starostkou sboru dobrovolných hasičů se stala naše členka a zastupitelka Renata Šimíková, čímž se dosavadní tradiční dobrá spolupráce s dobrovolnými hasiči jen stvrdila. Hasičská překážková dráha je v provozu, současně však začaly přípravné práce pro realizaci další hasičské dráhy (na hasičský sport) u hasičského muzea, kde se upravuje pozemek i na konání některých hasičských akcí.

Podpora sociálních služeb
16. Nadále budeme věnovat svou pozornost péči o seniory v Chrastavě. Budeme podporovat terénní služby pro seniory, kvalitní fungování domů s pečovatelskou službou a podpoříme domov pro seniory.

Skutečnost 2022: V covidovém období nabyla péče o seniory ještě mnohonásobného významu. Všichni sociální pracovníci vykonávali svoje úkoly vysoko nad rámec běžných povinností a péče byla v koronavirovém období zvládnuta na výbornou.

Veřejná doprava
17. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Hodláme vyvíjet maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového i vlakového spojení ve spolupráci s Libereckým krajem a společností Korid a. s.

Skutečnost 2022: Autobusové i vlakové spojení bylo zachováno v plném rozsahu. A to včetně zastávky Andělská Hora náves, která byla poprvé v historii otevřená v roce 2015 a které hrozilo zrušení kvůli nešťastnému a z hlediska podmínek železnice (sklon v zatáčce) prakticky neopravitelnému hupu na železničním přejezdu. Podařilo se však uzavřít s Libereckým krajem a ČSAD dohodu, kdy byly nakoupeny 2 speciální malé busy, které s přejezdem nemají problém a zastávka byla zachována.

18. Budeme spolupracovat na plánované kompletní rekonstrukci vlakového nádraží včetně budovy (se zachováním restaurace) a vybudováním nového podchodu až do průmyslové zóny.

Skutečnost 2022: Přípravy akce rekonstrukce železnice od Chrastavy až na státní hranici s Polskem pokračují (hotový projekt atd.). V Chrastavě vyjednán jak nový podchod do průmyslové zóny, tak rozšíření viaduktu při vjezdu tamtéž. Realizace by měla proběhnout v roce 2023 s celkovými náklady cca 1,3 miliardy korun.

Životní prostředí
19. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci kanalizace v dalších částech města a o přepojení objektů do kanalizační sítě ukončené čistírnou odpadních vod.

Skutečnost 2022: Podařilo se dosáhnout realizace zcela nové kanalizace v ulici Vítkovská. Samotné získání dotace byl mimořádný úspěch, neboť její přiznání od MŽP bez uznání výjimky bylo pro obce (akcionáře SVS) nedosažitelné.

20. Budeme pokračovat v uplatňování dotačního programu „fondu voda“ pro rodinné domky na území celého města dle stávajících podmínek.

Skutečnost 2022: Program úspěšně pokračuje. Každoročně se tento dotační program uplatňuje v průměru u 10 rodinných domů. Taktéž pokračuje „Fond oprav bytů a nebytových prostor“ a obnovilo se fungování fondu „kotelen“.

21. Budeme iniciovat vznik fondu „Za Chrastavu krásnější“, který by umožnil přispět na opravy fasád domů v historické části Chrastavy.

Skutečnost 2022: Fond skutečně vznikl pod názvem „Fond fasáda“ a je zaměřen nejen historickou část města, ale na město celé. Navíc program úspěšně pokračuje. Každoročně se tento dotační program uplatňuje u řady rodinných domů.

22. Budeme nadále pečovat o zeleň na městských pozemcích a pokračovat v zakládání nových alejí podél komunikací v extravilánu města včetně opravy drobných památek.

Skutečnost 2022: O zeleň se snažíme pečovat opravdu důsledně. Byla vysázena alej na Vysokou a podél spojovací cesty mezi Vítkovem a Václavicemi. Byla zhotovena a slavnostně odhalena busta 1. československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, opraveny a udržovány sakrální památky jako křížek na návsi v Andělské Hoře.

23. Další zkvalitňování služeb města v odpadovém hospodářství, rozšíření služeb sběrného dvora a míst na separovaný odpad.

Skutečnost 2022: Dokončili jsme modernizaci areálu sběrného dvora včetně rekonstrukce provozní budovy. V areálu bylo otevřeno Re-Use centrum (bazárek). Navýšili jsme počet nádob na separovaný odpad.

24. Provedeme změnu využití části plochy uzavřené skládky odpadů Vítkov pro další potřeby města. Zpevnění plochy komunitní kompostárny a vytvoření kvalitního skladovacího prostoru stavebního materiálu a stavebních hmot pro potřeby města a jeho občanů.

Skutečnost 2022: Rekultivace skládky byla ukončena a plocha je připravena pro další využití. V další části je kompostárna, ke které se zpevnila příjezdová cesta, vytvořila se plocha pro deponování stavebních materiálů a hmot.

Péče o městské objekty, podpora bydlení
25. Budeme usilovat o průběžnou opravu městských objektů, včetně nájemních domů a domů s pečovatelskou službou.

Skutečnost 2022: Město, vedeno cílem zachovat ve městě zdravotní služby, odkoupilo budovu zdravotního střediska, kde vybudovalo výtah, vyměnilo kotel na uhlí za kotel na plyn, budují se nová sociální zařízení. V nejvyšším patře se vyměnily rozvody, kompletně rekonstruovaly podlahy i vnitřní omítky. Též se vybudovaly prostory pro rehabilitaci. Vyměnilo se též oplocení objetu a zřídilo se nové parkoviště.

Průběžná oprava dalších městských objektů pokračuje, například se vyměnila okna v bytovém domě v Turpišově ulici, u DPS Bílokostelecká se vybudovaly zimní zahrady, připravuje se oprava střechy. Průběžně rekonstruujeme městské byty.

Snažili jsme se pomoci i památkově chráněným objektům, byť nejsou ve vlastnictví města, a tak se přispělo na opravu fasády čp. 125 ve Školní a roubení čp. 202 v Nádražní ulici.

26. Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů.

Skutečnost 2022: K dodržování tohoto závazku je zřízena bytová a sociální komise. Dle jejich návrhů byty do nájmu přiděluje rada města.

27. Připravujeme novou lokalitu na výstavbu cca 30 rodinných domků v Liberecké ulici (nad kotelnou).

Skutečnost 2022: Zastavovací studie je těsně dokončením.

28. Budeme nadále podporovat vznik nové obytné zóny v Chrastavě „60 rodinných domů” v oblasti Polní ulice případně její oddělené části 11 rodinných domů.

Skutečnost 2022: Došlo k prodeji oddělené části 11 rodinných domů, které investor připravuje k realizaci výstavby (je vydáno rozhodnutí na inženýrské sítě). Zbylá část se nadále připravuje k prodeji.

Rozvoj spolupráce uvnitř i vně města
29. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci i s občany částí Víska a Vysoká.

Skutečnost 2022: Existence osadních výborů je samozřejmě zachována (a finančně městem podporována), předsedové obou osadních výborů jsou členy zastupitelstva města. Snažíme se spolupracovat i s občany Vísky a Vysoké.

30. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy Lwówek Śląski v Polsku a Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce škol, konaly se fotbalové turnaje našich měst a probíhala spolupráce v kulturní oblasti.

Skutečnost 2022: Do doby koronavirové celosvětové krize partnerská spolupráce probíhala standardně. Covid 19 a s ním spojená vládní nařízení a omezení ve všech třech zemích ji ochromila. Podařilo se však alespoň zachovat kontakty vedení všech měst a to především dálkovým spojením. Přes výše uvedená zásadní omezení město Chrastava mohlo uvítat nového primátora partnerského města Eichstätt přímo v Chrastavě při vzpomínkové akci na povodně 2010.

Otevřenost města a informovanost občanů
31. Budeme usilovat o maximální otevřenost a o propojení s občany našeho města. Proto budeme i nadále pořádat pravidelné diskusní večery s občany aneb "Večery se starostou", zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě. S občany budeme nadále komunikovat on-line prostřednictvím diskusního fóra a facebooku, budeme nadále zveřejňovat zápisy zastupitelstva včetně všech příloh na internetu, budeme nadále zveřejňovat chrastavské události na internetu a v Chrastavských listech. Umožníme všem občanům našeho města i bezproblémové zveřejnění názorů kritických až velmi kritických. V důležitých otázkách jsme připraveni pořádat veřejné ankety a respektovat jejich výsledky i v případech, kdy výsledek bude rozdílný od našeho mínění.

Skutečnost 2022: Všechny body otevřenosti se během celého volebního období plně uplatňovaly s výjimkou „večerů se starostou“, které byly po dobu koronavirové krize omezeny.

32. Budeme nadále provozovat TV Chrastava jako médium propagující populární formou město Chrastavu a jeho občany, jejich radosti a strasti. Na druhou stranu zachováme i Chrastavské listy, které si vybudovaly za svoji téměř ¼stoletou existenci velkou popularitu mezi chrastavskými občany.

Skutečnost 2022: Tv Chrastava nadále zůstává ojedinělým jevem mezi městy obdobné velikosti a my jsme na ni pyšní. Nadále nepřetržitě vydáváme i Chrastavské listy.

Deklarativní stanoviska
33. Chceme nadále úspěšně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány (viz čtyři výhry u Ústavního soudu, úspěšné využití všech právních prostředků při bránění zájmů a postupů města ve věci případných sporů s dotačními orgány).

Skutečnost 2022: Naše město bylo obdobně jako stovky či možná tisíce jiných obcí a města napadeno energetickými společnostmi Amper Market a Energie Pro. Soudní spory město s oběma společnostmi pravomocně vyhrálo a ukázalo tak cestu i dalším napadeným obcím a městům.

34. Uděláme zákonnou cestou vše proto, aby v Chrastavě již nikdy nevznikala žádná ghetta sociálně vyloučených osob. Naším dlouhodobým cílem, který se nám bohužel dosud nepodařilo splnit, je dosáhnout i definitivního odstranění (demolice) někdejší ubytovny hrůzy (Kováku).

Skutečnost 2022: Nekonečná pře se snad chýlí ke konci. Kovák sice ještě stojí, nicméně o pozemek projevila vážný zájem společnost Lidl. Pokud se jí podaří dosáhnout tzv. územního rozhodnutí (v současnosti řeší problémy s podzemním potokem), Kovák odkoupí a zdemoluje. Ale i kdyby se jí to nepodařilo (což nepředpokládáme), ghetto sociálně vyloučených osob by na daném místě vzniknout nemohlo, protože se podařilo dosáhnout pravomocné změny územního plánu a na daném místě může být jen obchod (prodejní zóna nikoli místo k bydlení).


V březnu 2022 – Starostové pro Liberecký kraj – Chrastava

Datum vložení: 23. 3. 2022 14:00
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2022 16:24