Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Pravidla pro předávání podkladů pro internetové stránky Města Chrastava

 1. Tato pravidla jsou vytvořena proto, aby bylo umožněno včas a kvalitně zpracovat podklady pro uveřejňování informací na internetových stránkách města Chrastava.
  Každý předaný text či fotografii je nutné upravit do podoby vhodné k publikaci na webových stránkách a připravit propojení s ostatními stránkami.
 2. Přijímané formáty:.doc, .xls, .rtf, .txt, .pdf, .cdr, .psd, .cpt, .jpg,  .gif, .tiff, .bmp, ostatní po dohodě.
 3. Způsoby předání: e-mailem (web@chrastava.cz), CD nosiče, disketa, zip, karty CF, SD, Memory Stick, ostatní po dohodě.
 4. Podklady předané ve formátu Word (.doc), Excel (.xls), obrázky .jpg, .gif, .tiff předat bez zbytečného prodlení, nejdéle do tří pracovních dnů před požadovaným uveřejněním.
 5. Podklady v papírové formě včetně fotografií a ve formátu, který vyžaduje více úprav
  (.pdf, .cdr, atd...) nebo materiál většího rozsahu (velké množství fotografií – více než tři fotografie) je nutné předat 5 pracovních dnů před požadovaným uveřejněním.
 6. Podklady v písemné formě, materiály k naskenování a v elektronické podobě (Word, Excel, txt) předat 2. referentce Kanceláře starosty.
 7. Podklady v elektronické podobě v ostatních formátech předat systémovému inženýrovi.
 8. Tato pravidla se týkají předávání materiálu od odborů a oddělení městského úřadu, složek města, orgánů města, občanů, institucí a firem.
 9. Tato pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách města Chrastava.
 10. Za správnost uveřejněných údajů ručí přispěvatel. U textů jako jsou výběrová řízení, nabídka volných míst, prodej, pronájem apod. je též na přispěvateli, aby webmasterovi stránek oznámil změny časových a jiných údajů, případně konec platnosti příspěvku.
 11. Přispěvatel ručí za to, že jeho příspěvek je původní a jeho zveřejněním nedojde k porušení autorského práva (dle zákona č. 121/2000 Sb.) a jiných právních předpisů.
 12. Příspěvky, jejichž zveřejněním by došlo k porušení platných právních předpisů ČR, budou odmítnuty.
 13. Tato pravidla jsou platná od 1. 7. 2004.

Tato pravidla byla schválena Radou města Chrastava dne 28. 6. 2004

Ing. Michael Canov, starosta města

Radnice