Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Odešly legendy Josef Mácha a Zdeněk Šulc

V rozmezí několika dnů odešli z tohoto světa pánové Josef Mácha a Zdeněk Šulc. Jeden z nich rok po svých 90-tých narozeninách, druhý rok před nimi. Oba dva se stali již za svého bohatého života opravdovými legendami.

Pan Josef Mácha proslul jako cvičitel a obnovitel Sokola v Chrastavě. Doslova do svých posledních dní byl v čele Sokola nejen na chrastavské úrovni, ale i na úrovni celé Sokolské župy Ještědské. Pan Josef Mácha v roce 2002 obdržel tehdejší nejvyšší vyznamenání města Chrastava a vstoupil do „Síně slávy“.

Pan Zdeněk Šulc, ochotnický herec a zpěvák několika populárních kapel, v aktivním důchodu proslul především jako průvodce domu Josefa Führicha, kde pracoval téměř do svých posledních dnů. Pan Zdeněk Šulc obdržel v roce 2008 nejvyšší vyznamenání města Chrastava „ Osobnost města Chrastava“.

Odchodem pánů Josefa Máchy a Zdeňka Šulce utrpěla Chrastava obrovskou a nenahraditelnou ztrátu. ČEST JEJICH PAMÁTCE.

V Chrastavě dne 12. března 2014

Za občany města Chrastava
Michael Canov, starosta
Zita Václavíková, místostarostka

Odkazy:
Josef Mácha – Síň slávy 2002
Zdeněk Šulc – osobnost města Chrastava 2008


Rozloučili jsme se

V měsíci březnu nás opustili významní lidé našeho města: pan Josef Mácha a pan Zdeněk Šulc. Čest jejich památce.

Pan Josef Mácha (27. 12. 1922 – 04.03.2014)

Naše sokolská práce je prací bez konce.
Jedno dílo končí, druhé začíná,
jiné se buduje a další plánuje.
A všechna tato práce končí vždy u jednoho cíle,
jímž jest a vždy zůstane jen prospěch
naší vlasti

Ant. Hřebík, starosta ČOS 1947


Dne 10. března 2014 jsme se rozloučili s naším bratrem Josefem Máchou. Byl to člověk dobrý a spolehlivý. Byl pilířem naší tělocvičné jednoty Sokol Chrastava. Odešel a s ním i kus historie Sokola. V Sokole byl od mládí. Jako žák a dorostenec a po válce až do zrušení Sokola jako cvičitel. Podílel se na znovuobnovení Sokola v našem městě v roce 1990 a byl jejím starostou a hospodářem až do konce svého života. Současné byl i členem předsednictva Sokolské župy Ještědské a po dobu dvou volebních období i jejím starostou. Znal historii sokolstva velmi dobře a snažil se seznámit s ní i cvičitelky a cvičence. V roce 2002 obdržel stříbrnou medaili za obětavou dlouholetou práci na župě. Byl to člověk, který ctil myšlenku Sokola a svůj volný čas věnoval práci pro Sokol. Vydával Sokolský zpravodaj a velice pečlivě hlídal hospodaření a díky němu mohl opět začít působit Sokol v Chrastavě.

Miloslava Šírová, ředitelka ŠJ


Pan Zdeněk Šulc (04.11.1925 – 09.03.2014)

Narodil se 4. 11. 1925 v Praze - Břevnově, vyučil se povolání jemného mechanika. Již od mládí měl velký zájem o kulturní dění, především o divadlo. Po skončení 2. svět. války se celá rodina přestěhovala do Chrastavy. Zde se Zdeněk Šulc aktivně zapojil do kulturních aktivit místní mládeže. Působil jako člen ochotnického divadelního souboru, některé hry úspěšně režíroval pod pseudonymem Zdeněk Zdeněk. Chrastavské veřejnosti je znám také jako zpěvák hudební skupiny KO - ŠTĚ - BA - VÍ, která si v 60. letech získala u místní veřejnosti značnou popularitu.
Později vystupoval po mnoho let v Liberci a v Jablonci nad Nisou při různých kulturních akcích, byl zpěvákem kapely "Celestýnka" a kapely Josefa Pantůčka z Frýdlantu, s níž mnohokrát účinkoval při nedělních koncertech na lázeňské kolonádě v Lázních Libverda. Jako člen krajské umělecké agentury se zúčastňoval také mnoha zahraničních zájezdů s kulturním programem, a to do bývalého SSSR a do NDR.
Již jako důchodce převzal ochotně péči o významnou kulturní památku našeho města - o rodný dům malíře Josefa Führicha, který je pobočkou městského muzea. Pečoval nejen o údržbu této historické budovy, ale stal se i průvodcem turistických skupin, které tuto vzácnou historickou památky navštěvují.
Pan Zdeněk Šulc byl pracovníkem Společenského klubu v Chrastavě, podílel se na vybudování městského infocentra, stal se spoluorganizátorem mnoha výstav instalovaných v galerii městského muzea, pomáhal při organizaci cyklů zeměpisných besed a při pořádání tanečních zábav pro starší generaci, pracoval jako asistent internetového klubu.
Své ocenění si zasloužil za celoživotní zájem o kulturní činnost v našem městě a působení v oblasti místní kultury.
Patřil mu náš obdiv a dík za dlouhodobý aktivní zájem v oblasti divadla, populární zábavy a regionální historie.

Zita Václavíková, místostarostka

Datum vložení: 12. 3. 2014 14:24
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2022 14:31

O městě