Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

PhDr. František Vydra obdržel nejvyšší vyznamenání Libereckého kraje

PhDr. František Vydra obdržel nejvyšší vyznamenání Libereckého kraje

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta na slavnostním aktu dne 31. 10. 2013 v Severočeském muzeu v Liberci při příležitosti 95. výročí vzniku Československa ocenil nejvyšším krajským vyznamenáním „Pocta hejtmana Libereckého kraje“

šest významných osobností Libereckého kraje včetně chrastavského občana, patriota a osobnosti Chrastavy roku 2010 PhDr. Františka Vydry.

PhDr. František Vydra se stal prvním občanem Chrastavy v historii Libereckého kraje, kterému se dostalo tohoto nejvyššího ocenění, které v minulých letech získalo 41 osobností (cena se uděluje od roku 2006, mezi její laureáty patří například herec František Peterka, architekt Karel Hubáček či horolezec Josef Rakoncaj). Cenu panu doktorovi osobně předával pan hejtman spolu s radní Libereckého kraje Ivanou Hujerovou.

Mně osobně se dostalo té obrovské cti, že jsem jako starosta Chrastavy na žádost pana hejtmana přednesl medailonek pana doktora, který zde uvádím v plném znění:

Vážené dámy, vážení pánové,

pan František Vydra přišel do Chrastavy bezprostředně po 2. světové válce jako 12-ti letý student osmiletého gymnázia. Odmaturoval zde v Liberci na Gymnáziu F. X. Šaldy. Vystudoval dvě vysoké školy. Vysokou školu pedagogickou v Praze a později taktéž v Praze Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se stal doktorem filosofie.

Celoživotní oporou se mu stala jeho žena Alena a synové Pavel a Ivan.

Svůj profesní život věnoval dětem a mládeži. 27 let vyučoval na Základní škole v Chrastavě a poté 15 let na Gymnáziu Frýdlant. Protože autobusové spojení mezi Chrastavou a Frýdlantem bylo tehdy velmi špatné, dovoluji si jako perličku uvést, že se pan doktor stal mimoděk ve svém tehdy již nemládežnickém věku velmi populárním stopařem.

Velkou láskou a odborností pana doktora se staly jazyky. Nejen jazyk mateřský a jazyky ruský a anglický, které vyučoval děti ve škole. Pan doktor ovládá dále na různých úrovních němčinu, španělštinu, esperanto, latinu, italštinu, polštinu, vlámštinu, rómštinu a čínštinu. Samostatnou kapitolou je pak jeho perfektní znalost lužické srbštiny, kterou si sice osvojil až v dospělosti, ale kterou považuje za svůj druhý mateřský jazyk. Pan František je stal jedním z nejlepších světových znalců tohoto nejmenšího slovanského národa utopeného v německém moři. Je autorem slovníku Česko-Lužickosrbského.

Další velkou láskou pana doktora jsou malování a dřevořezby. Zálibou, ve které je uznáván odborníkem na slovo vzatým, je regionální historie. Po revoluci se zasadil o obnovení chrastavského muzea a stal se spoluzakladatelem Společnosti přátel historie města Chrastavy. Ve svém vědeckém bádaní objasnil samotné pradávné počátky historie Chrastavy, které sahají až do 9. století a také historii okolních obcí. Je autorem knih o Chrastavě, Vítkově, Bílém Kostele, Nové Vsi a Chotyni.

Pan doktor byl desítky let také kronikářem města. Jeho krásným písmem ručně psaná kronika je jeho odkazem pro budoucí generace Chrastavanů.

A my, současní Chrastavané, jsme pyšni na to, že náš pan František se stane prvním chrastavským občanem vůbec, který obdrží „poctu hejtmana Libereckého kraje“.

Video TV Chrastava:


V Chrastavě dne 1. listopadu 2013
Michael Canov, starosta


Ostatní média
Liberecký kraj: Slavnostní večer k 95. výročí založení Českoslovneska – video

Dr. František Vydra na stránkách města:
30.09.2013 Výstava "Dřevořezby a Indiánská řemesla" (včetně reportáže Tv Chrastava)
11.04.2013 Dr. Vvdra o svých koníčcích a zálibách (reportáž Tv Chrastava)
06.10 2010 Osobnost města pro rok 2010 (včetně reportáže Tv Chrastava)
17.03.2009 Projev Dr. Vydry k odhalení pamětní desky Bohumilu Honsovi (video)
 

Datum vložení: 7. 11. 2013 8:59
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2022 9:34

O městě