Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

Stále hrozí omezení autobusových spojů po zavedení Regiotramu Nisa


 Hejtman Libereckého kraje pan Petr SkokanDne 8. 12. 2004 proběhl v pořadí již 20. večer se starostou, tentokrát na téma "Změní Regiotram Nisa dopravní obslužnost do Liberce?"

Podle naplněné školní jídelny, ve které večer probíhal, bylo zjevné, že je to téma, které naše občany zajímá a jejich života se dotýká. Vždyť, kdo by nechtěl znát, zda se do zaměstnání dostane včas a zda nebude muset spěchat na vzdálené vlakové nádraží nebo nebude muset dokonce k dopravě začít používat osobní automobil.
Na večer byli písemně pozváni všichni nově zvolení zastupitelé Libereckého kraje. Účast přislíbili a také se dostavili pan Petr Skokan, starosta České Lípy a od pátku 10. 12. 2004 nově zvolený hejtman Libereckého kraje, dále Ing. Tomáš Sláma, ředitel nemocnice v Turnově, paní Hana Moudrá, místostarostka města Česká Lípa a v neposlední řadě paní Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje. Za Město Chrastava to byl starosta města Ing. Michael Canov, místostarosta města Miloslav Pilař a paní Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty.

Oficiální návštěva hejtmana Libereckého krajeOficiální návštěva hejtmana Libereckého kraje
V úvodu vysvětlil starosta města občanům celou problematiku a seznámil je s kroky, které Město Chrastava již podniklo, aby nedošlo ke zrušení či omezení autobusových spojů do Liberce. Postupně se k danému tématu vyjádřili všichni hosté, včetně vedoucí odboru dopravy KÚ LK Ing. Stanislavy Jakešové, která na večeru slíbila, že v druhé opravené verzi studie proveditelnosti, která bude zveřejněna v nejbližších dnech, se již nebude hovořit o zrušení autobusových linek do Chrastavy. Dále všechny informovala, že proces schvalování Regiotramu Nisa novým zastupitelstvem byl posunut předběžně na únor roku 2005.

Bohužel jsme však nuceni konstatovat, že nová (tzv. listopadová) verze studie proveditelnosti počítá nadále s omezením autobusové dopravy na úseku Chrastava - Liberec.
Proto v této záležitosti přijalo Zastupitelstvo města Chrastavy na svém zasedání dne 13. 12. 2004 stanovisko, se kterým Vás seznamujeme v plném znění.

Pro zájemce o prostudování této verze studie proveditelnosti v plném znění upozorňujeme na internetové stránky: www.regiotram-nisa.cz, a zde dále na odkaz PROJEKT RTN-1 a především na stránku 110 a 177, kde se právě o omezení autobusových linek hovoří.

Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty

O městě