Menu
Město Chrastava
MěstoChrastava

Telefonní spojení - informace o aktuálních akcích: 

485 143 161

V plném znění

REGIOTRAM NISA - stanovisko Města Chrastava

Vážení zastupitelé libereckého kraje,
Město Chrastava, podává tímto stanovisko schválené Zastupitelstvem města Chrastava na svém zasedání dne 13. 12. 2004 ke Studii proveditelnosti projektu RTN-1 Regiotram Nisa z listopadu 2004.

Stanovisko: Pro město Chrastava je zcela nepřijatelné jakékoli omezení autobusové dopravy na trase Chrastava - Liberec a zpět. v souvislosti s realizací programu RTN-1 v rámci Regiotramu Nisa.

Odůvodnění:
Cílem implementace nových prvků dopravního systému do vývoje veřejné hromadné dopravy směrem do budoucna může být pouze vylepšování stávajícího stavu. Nutno konstatovat, že vzhledem k poloze města Chrastavy jako celku a vzhledem k rozložení jejích jednotlivých částí vzhledem k  vlakovému nádraží, nemůže za žádných okolností vlaková doprava z Chrastavy do Liberce a zpět nahradit rychlost spojení dopravou autobusovou (dokončení rychlostní komunikace I/13 toto konstatování jen podtrhne) do a z Liberce, zejména pak jeho centra.
Jsme rádi, že na základě připomínek města Chrastava došlo ke zrušení záměru původní verze studie proveditelnosti z června 2004 na zrušení přímých autobusových spojů z Liberce do Chrastavy a zpět a rádi konstatujeme, že ve studii proveditelnosti z listopadu 2004 je na straně 110 v prvním odseku uvedeno, že bude zachován rozsah provozu v relaci Liberec-Chrastava na trase přes Machnín.
Bohužel jsme však nuceni konstatovat, že na str. 110 hned v následujícím druhém odseku je uvedeno, že dojde k omezení částečně souběžné dopravy v úseku Chrastava – Liberec a k jejímu nahrazení napájecími spoji k vlakům RTN-1. Též na str. 177 studie proveditelnosti z listopadu 2004 je mimo jiné uvedeno, že dojde k omezení výkonů autobusových dopravců na trase Chrastava-Liberec s tím, že dopravní výkony však budou navýšeny ve formě autobusového napáječe k železniční stanici Chrastava.
Město Chrastava je tak nuceno konstatovat, že i druhá, tj. listopadová verze studie proveditelnosti, je pro něho nepřijatelná, neboť počítá s omezením přímých spojů na lince Chrastava-Liberec a zpět.
Pro doplnění našeho stanoviska uvádíme, že ve středu dne 8. 12. 2004 byl na toto téma uspořádán večer se starostou, kde byli pozváni noví krajští zastupitelé. Všichni Ti, kteří pozvání přijali v čele s panem Petrem Skokanem (který byl o dva dny později jmenován hejtmanem) a s vedoucí odboru dopravy KÚ Libereckého kraje paní Ing. Stanislavou Jakešovou viděli, že zájem na zachování současného rozsahu dopravy ze strany občanů je veliký. Bohužel nebyla ještě na tomto setkání k dispozici nová listopadová verze studie proveditelnosti. Jsme nuceni konstatovat, že v ní vkládané naděje na zrušení nesmyslného rušení přímých autobusových spojů z Chrastavy do Liberce byla z velké části nesplněna, neboť navrhované řešení na částečné omezení spojů do Liberce není rozumným kompromisem, ale nesmyslným hybridem, který povede k totálně přeplněným autobusovým spojům, ale nepřivede žádného z cestujících používajících autobusové spojení na vlakové nádraží.
Město Chrastava si dovoluje požádat krajské zastupitele, aby ze studie proveditelnosti z listopadu 2004 byly vyřazeny plány na omezení autobusové dopravy z Chrastavy do Liberce a zpět (str. 110 a 177).
Město Chrastava dále dovoluje zdvořile požádat, aby na projednávání studie proveditelnosti krajským zastupitelstvem byli pozváni představitelé města Chrastava.
Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta

O městě